Ekocentrum Bacín

Ekocentrum Bacín

Centrum ekologického výzkumu a výchovy v Zámeckém dvoru ve Všeradicích

Vítáme Vás na stránkách Centra ekologického výzkumu a výchovy v Zámeckém dvoru ve
Všeradicích!

(ZDE nové logo se časem vytvoří a sem umístí, ale to nebude hned)

„Ekocentrum Bacín“ je nové zařízení zapsaného spolku (dříve občanského sdružení) Centra
ekologického výzkumu a výchovy, s kanceláří situovanou od roku 2020 v budově Recepce
Zámeckého dvoru ve Všeradicích v okrese Beroun (u vstupu od parkoviště vlevo). Navazuje na
činnost svého předchůdce, „Ekocentra Kavyl“, které působilo od roku 1995 ve Svatém Janu pod
Skalou při Svatojánské koleji – vyšší odborné škole pedagogické (od jara 2007 v samostatné budově
bývalé fary v č. p. 2), ale koncem roku 2019 muselo v tamních prostorách svou činnost ukončit. O
dosavadních aktivitách „Ekocentra Kavyl“ ve Svatém Janu pod Skalou se lze více dozvědět zde: (ZDE
odkaz na archivované stránky Ekocentra Kavyl). Zakončila se tak 25-letá etapa jeho působení v místě,
kde žil kdysi v 9. století svatý Ivan, údajně první český poustevník (Svatý Ivan – Wikipedie
(wikipedia.org)), jehož jméno posloužilo k pojmenování legendárního kavylu Ivanova (Stipa joannis)
českým botanikem Čelakovským (lidově „vousy svatého Ivana“). Odtud pak bylo odvozeno i
pojmenování našeho ekocentra ve Svatém Janu pod Skalou.

Na našem novém působišti na úpatí Bacína, nejvyššího vrcholu Českého krasu (499 m n. m.), se
dostáváme na neméně historicky, ale zejména archeologicky významné místo. Při jeho vrcholu se
zřejmě nacházela přírodní svatyně se skalní štěrbinou s dochovanými pozůstatky opakované rituální
obětní činnosti sahajícími údajně až do 10. tisíciletí př. n. l., a z toho důvodu je Bacín opravdu unikátní
archeologický fenomén (Bacín – Wikipedie (wikipedia.org)! A neméně bohaté je také přírodní a
krajinné bohatství této nejjižnější výspy Chráněné krajinné oblasti Českého krasu, která si v mnohém
nezadá s jejími mnohem známějšími centrálními oblastmi v okolí Karlštejna a Svatého Jana pod
Skalou. Název „Ekocentrum Bacín“ tak poukazuje nejen na nadregionální význam samotného vrcholu
Bacína, ale i na přírodní hodnoty jeho širokého okolí i celé jižní části Českého krasu.

Bacín v předjaříBacín v předjaří
Bacín na prahu jaraBacín na prahu jara